Privacy statement

Privacy Statement Urban Yogis

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT
Urban Yogis kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Urban Yogis en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website of inschrijving bij momoyoga.nl/urbanyogis aan Urban Yogis verstrekt. Urban Yogis kan de volgende persoonsgegevens verwerken:
– Uw voor- en achternaam
– Uw adresgegevens
– Uw telefoonnummer
– Uw e-mailadres
– Uw IP-adres
– Uw IBAN-nummer

WAAROM URBAN YOGIS GEGEVENS NODIG HEEFT
Urban Yogis verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen.
Daarnaast kan Urban Yogis uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht.

HOE LANG URBAN YOGIS GEGEVENS BEWAART
Urban Yogis bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan 1 jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

DELEN MET ANDEREN
Urban Yogis verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@urbanyogis.nl. Urban Yogis zal zo snel mogelijk, maar binnen 2 weken, op uw verzoek reageren.

BEVEILIGEN
Urban Yogis neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.
Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Urban Yogis verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Urban Yogis op via info@urbanyogis.nl.
www.urbanyogis.nl is een website van Urban Yogis.
Urban Yogis is als volgt te bereiken:
Postadres: Plan-B, Hurksestraat 19 Postvak 2.19, 5652 AH Eindhoven
Vestigingsadres: Plan-B, Hurksestraat 19, ruimte 2.19, 5652 AH Eindhoven
Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 74217097
E-mailadres: info@urbanyogis.nl